Skip to content

Varför ska beställare - Privatperson använda Gigtrack?

👉 Förmedla ert kompetensbehov i en förenklad bemanning- och inköpsprocess som bygger på en sömnlös matchning av resurser eller hel entreprenad.

Mervärden:

  • Publicera era kompetensbehov kostnadsfritt.
  • Tryggt och flexibelt, mångsidig segmentering i 7 steg för att säkerställa rätt matchning.

👉 Förvalta er kompetensförsörjning genom bemanning som bygger på en transparent plattform.

Mervärde:

  • Stöd vid bemanningsfrågor.
  • Regelbunden uppföljning och rak kommunikation, direkt över plattformen.

👉 Utveckla era metoder för en vattentät kompetensförsörjning genom bemanning eller inköp.

Mervärde:

  • On-Demand: Utifrån er segmentering och begäran av kompetensbehov kan du enkelt söka efter tillgänglig kompetens som passar just dina önskemål, över en plattform.

Vägledning

Principiell illustration över processen vid användning av Gigtrack som leverantör:

Kartläggning av användningsområden och er aktivitetsprofil, som underlag för medlemskap - Blankett 1 och korrekt användning av Gigoxos tjänster.

Kartläggning av användningsområden och er yrkesprofil, som underlag för medlemskap - Blankett 2, där ni kan välja bland publicerade och icke publicerade områden där kompetensbehov föreligger.

Principiell beskrivning över de steg som krävs för medlemskap och därav nyttjande av Gigtailor inkluderas medlems- och användningsvillkor samt aktivitets- och yrkesprofil.

Är du intresserad av Gigtailor eller övriga funktioner inom Gigoxo?

  • Boka ett möte med oss för en kostnadsfri demo här.

Leave a Comment