Skip to content

Vad kan Beställare - företag använda Gigtrack till?

Som beställare kan du/ni använda Gigtrack till:

🔍Hitta🔎 kompetens under en begränsad och specificerad tidsperiod vilken kan omfatta tjänsteman, arbetare eller en hel entreprenad. Via Gigtailor har du möjlighet att ta in kompetensen genom bemanning eller inköp.

👫👬👭 Genom Gigtrack och dess påkoppling till Gigtailor finns möjlighet att dessutom anställda kompetensen för att utöka er interna personalstyrka.

🖥️ Planera, schemalägg, administrera, skicka avtal samt följa upp projekt och processer över plattformen.

⚡ Omfattningen preciserar ni som medlem i samråd med Gigoxo efter en kostnadsfri testperiod följt av ett medlemskap utan bindningstider.

Vägledning

Kartläggning av användningsområden och er aktivitetsprofil, som underlag för medlemskap - Blankett 1 och korrekt användning av Gigoxos tjänster.

Kartläggning av användningsområden och er yrkesprofil, som underlag för medlemskap - Blankett 2, där ni kan välja bland publicerade och icke publicerade områden där kompetensbehov föreligger.

Principiell beskrivning över de steg som krävs för medlemskap och därav nyttjande av Gigtrack inkluderas medlems- och användningsvillkor samt aktivitets- och yrkesprofil.

Är du intresserad av Gigtrack eller övriga funktioner inom Gigoxo?

  • Boka ett möte med oss för en kostnadsfri demo här.

Leave a Comment