Skip to content

Varför ska beställare - företag använda Gigtrack?

👉 Förmedla ert kompetensbehov i en förenklad bemanning- och inköpsprocess som bygger på en sömnlös matchning av resurser eller hel entreprenad.

Mervärden:

 • Tidseffektivt, få mer tid till annat inom kärnverksamheten.
 • On-Demand, molnbaserad lösning som efter begäran reglerar användningsgraden.
 • Flexibelt, mångsidig segmentering i 7 steg för att säkerställa leveranssäkerhet.

👉 Förvalta er kompetensförsörjning genom bemanning som bygger på en transparent plattform.

Mervärde:

 • Kompletterande ben för er befintliga kompetensförsörjning.
 • Samspel mellan HR- och inköpsavdelningen.
 • Regelbunden uppföljning och rak kommunikation, direkt över plattformen.
 • Hantera rapporter, avtal och viktiga dokument tryggt över plattformen.

👉 Utveckla era metoder för en vattentät kompetensförsörjning genom bemanning eller inköp.

Mervärde:

 • Skalbart, förändringsbar användning efter aktuella kompetensbehov.
 • Mångfald, genom tillämpning av samtliga tillgängliga SNI koder och Gigoxos kandidatdatabas.
 • Marknadsföring, utökade varumärkesfördelar som leder till motiverade och engagerade medarbetare och samarbetspartners.

Vägledning

Principiell illustration över processen vid användning av Gigtrack som leverantör:

Kartläggning av användningsområden och er aktivitetsprofil, som underlag för medlemskap - Blankett 1 och korrekt användning av Gigoxos tjänster.

Kartläggning av användningsområden och er yrkesprofil, som underlag för medlemskap - Blankett 2, där ni kan välja bland publicerade och icke publicerade områden där kompetensbehov föreligger.

Principiell beskrivning över de steg som krävs för medlemskap och därav nyttjande av Gigtailor inkluderas medlems- och användningsvillkor samt aktivitets- och yrkesprofil.

Är du intresserad av Gigtailor eller övriga funktioner inom Gigoxo?

 • Boka ett möte med oss för en kostnadsfri demo här.

Leave a Comment