Skip to content

När kan Beställare - företag använda Gigtrack?

Användningen är 🕐 "On-demand"

Under en eller flera tidsbestämda perioder välja att genom Gigtrack tillsätta kompetens genom bemanning / inköp, vilket kan vara i samband med:

  • Tillfälliga arbetstoppar
  • Säsongsrelaterat.
  • Extra arbetskraft med särskild och/eller nischad kompetens.
  • Vikariat.
  • Praktikarbete.
  • LIA.
  • Projektrelaterat.

Över modulen Gigtrack har du även möjlighet att lägga upp kompetensbehov vilket avser giguppdrag.

🔄 Se till att hålla er segmentering uppdaterad. Vilket innefattar aktivitets- och yrkesprofilen för att inte missa en potentiell matchning med potentiell kandidat / leverantör.

Vägledning

Principiell illustration över processen vid användning av Gigtrack som leverantör:

Kartläggning av användningsområden och er aktivitetsprofil, som underlag för medlemskap - Blankett 1 och korrekt användning av Gigoxos tjänster.

Kartläggning av användningsområden och er yrkesprofil, som underlag för medlemskap - Blankett 2, där ni kan välja bland publicerade och icke publicerade områden där kompetensbehov föreligger.

Principiell beskrivning över de steg som krävs för medlemskap och därav nyttjande av Gigtrack inkluderas medlems- och användningsvillkor samt aktivitets- och yrkesprofil.

Är du intresserad av Gigtrack eller övriga funktioner inom Gigoxo?

  • Boka ett möte med oss för en kostnadsfri demo här.

Leave a Comment