Skip to content

Hur kan leverantörer - Privatpersoner använda Gigtailor?

Passivt eller aktivt

😴 Passiv användning utgår från att du som leverantör, via ditt medlemskonto, vid matchning erhåller en notifikation över sms eller epost som du därefter hanterat externt. Det vill säga utan Gigoxos hjälpmedel.

🏃 Aktiv användning utgår från att leverantör, via sitt medlemskonto, vid matchning erhåller en notifikation över sms eller epost som därefter hanteras internt över Gigoxo med tillhörande verktyg i plattformen och medlemskontot.

En aktiv användning är en förutsättning för nätverkande i Gigroom.

Gigtailor privatperson leverantör hur

Vägledning

Kartläggning av användningsområden och er aktivitetsprofil, som underlag för medlemskap - Blankett 1 och korrekt användning av Gigoxos tjänster.

Kartläggning av användningsområden och er yrkesprofil, som underlag för medlemskap - Blankett 2, där ni kan välja bland publicerade och icke publicerade områden där kompetensbehov föreligger.

Principiell beskrivning över de steg som krävs för medlemskap och därav nyttjande av Gigtailor:

Är du intresserad av Gigtailor eller övriga funktioner inom Gigoxo?

  • Boka ett möte med oss för en kostnadsfri demo här.

Leave a Comment