Skip to content

När kan beställare - företag använda Gigtailor?

Användningen är 🕐 "On-demand"

Trots att tjänsten är användningsbar vid behov så rekommenderar vi att kompetensförsörjning bör ske proaktivt och långsiktigt.

Situationer där beställare således kan använda sig av Gigtailor är vid tillfällen då:

  • Ni som företag saknar den tid som krävs för att genomföra rekryteringsprocessen eller delar av denna internt.
  • Ni upplever att hitta den kompetens som tjänsten kräver som utmanande. Vilket ofta sammanfaller kring eftertraktade eller nischade spetskompetenser.
  • Ni ser en fördel med att sköta rekryteringsprocessen externt med efterföljande resurstillsättning och prövotid.

🔄 Se till att hålla er segmentering uppdaterad. Vilket innefattar aktivitets- och yrkesprofilen för att inte missa en potentiell matchning med potentiell kandidat.

Vägledning

Kartläggning av användningsområden och er aktivitetsprofil, som underlag för medlemskap - Blankett 1 och korrekt användning av Gigoxos tjänster.

Kartläggning av användningsområden och er yrkesprofil, som underlag för medlemskap - Blankett 2, där ni kan välja bland publicerade och icke publicerade områden där kompetensbehov föreligger.

Principiell beskrivning över de steg som krävs för medlemskap och därav nyttjande av Gigtailor inkluderas medlems- och användningsvillkor samt aktivitets- och yrkesprofil.

Är du intresserad av Gigtailor eller övriga funktioner inom Gigoxo?

  • Boka ett möte med oss för en kostnadsfri demo här.

Leave a Comment