Skip to content

Hur kan beställare - företag använda Gigtailor?

Internt eller externt via publik anslutningspunkt

📝 Intern användning av Gigtailor baseras på att beställare, via sitt medlemskap, publicerar kompetensbehov för rekrytering och anställning som sker inom plattformen. Vid matchning aviseras beställaren över epost eller sms. Vid intern användning förutsätts det att beställare själv hanterar stora delar av rekryteringsprocessen i egen regi, där Gigoxo står för kompetensförmedlingen.

📝 Extern användning med publik anslutningspunkt av Gigtailor baseras på att beställare, via sitt medlemskap, publicerar kompetensbehov för rekrytering och anställning som sker inom plattformen med stöd av publika lösningar på Gigoxos hemsida och sociala medier. Vid extern användning sker rekryteringsprocessen inom plattformen där Gigoxo förvaltar kompetensförsörjningen. 

⚡Kartläggning av kompetensbehov sker enligt Gigoxos framtagna segmentering och blanketter, vilka publiceras på Gigoxos kanaler.

Vägledning

Kartläggning av användningsområden och er aktivitetsprofil, som underlag för medlemskap - Blankett 1 och korrekt användning av Gigoxos tjänster.

Kartläggning av användningsområden och er yrkesprofil, som underlag för medlemskap - Blankett 2, där ni kan välja bland publicerade och icke publicerade områden där kompetensbehov föreligger.

Principiell beskrivning över de steg som krävs för medlemskap och därav nyttjande av Gigtailor inkluderas medlems- och användningsvillkor samt aktivitets- och yrkesprofil.

Är du intresserad av Gigtailor eller övriga funktioner inom Gigoxo?

  • Boka ett möte med oss för en kostnadsfri demo här.

Leave a Comment