Skip to content

Varför ska beställare - företag använda Gigtailor?

👉 Förmedla ert kompetensbehov i en förenklad bemanning- och rekryteringsprocess som bygger på en sömnlös matchning av resurser eller hel entreprenad.

Mervärden:

  • Tidseffektivt, få mer tid till annat inom kärnverksamheten
  • "On Demand", molnbaserad lösning som efter begäran reglerar användningsgraden.
  • Flexibelt, mångsidig segmentering i 7 steg för att säkerställa leveranssäkerheten.

👉 Förvalta er kompetensförsörjning genom bemanning- och rekrytering som bygger på en transparent plattform.

Mervärde:

  • Kompletterande ben för er befintliga kompetensförsörjning med tillhörande system och metoder.
  • Regelbunden uppföljning och rak kommunikation, direkt över plattformen.

👉 Utveckla era metoder för en vattentät kompetensförsörjning genom bemanning och rekrytering

Mervärde:

  • Skalbart, förändringsbar användning efter aktuella kompetensbehov.
  • Mångfald, genom tillämpning av samtliga tillgängliga SNI koder och Gigoxos kandidatdatabas.
  • Marknadsföring, utökade varumärkesfördelar som leder till motiverade och engagerade medarbetare.

Vägledning

Kartläggning av användningsområden och er aktivitetsprofil, som underlag för medlemskap - Blankett 1 och korrekt användning av Gigoxos tjänster.

Kartläggning av användningsområden och er yrkesprofil, som underlag för medlemskap - Blankett 2, där ni kan välja bland publicerade och icke publicerade områden där kompetensbehov föreligger.

Principiell beskrivning över de steg som krävs för medlemskap och därav nyttjande av Gigtailor inkluderas medlems- och användningsvillkor samt aktivitets- och yrkesprofil.

Är du intresserad av Gigtailor eller övriga funktioner inom Gigoxo?

  • Boka ett möte med oss för en kostnadsfri demo här.

Leave a Comment