Skip to content

Hur kan Beställare - Privatperson använda Gigtrack?

Internt eller externt via publik anslutningspunkt

📝 Intern användning av Gigtrack baseras på att beställare, via sitt medlemskap, publicerar kompetensbehov för bemanning eller inköp. Vid matchning aviseras beställaren över epost eller sms. Vid intern användning förutsätts det att beställare själv hanterar uppdragsledning och tillhörande processer i egen regi, där Gigoxo står för kompetensförmedlingen.

📝 Extern användning med publik anslutningspunkt av Gigtrack baseras på att beställare, via sitt medlemskap, publicerar kompetensbehov för bemanning eller inköp, som sker inom plattformen med stöd av publika lösningar på Gigoxos hemsida och sociala medier. Vid extern användning sker uppdragsledning inom plattformen där Gigoxo förvaltar kompetensförsörjningen. En extern användning är en förutsättning för en beställare som privatperson att nätverka inom Gigroom.

⚡Kartläggning av kompetensbehov sker enligt Gigoxos framtagna segmentering och blanketter, vilka publiceras på Gigoxos kanaler.

Vägledning

Kartläggning av användningsområden och er aktivitetsprofil, som underlag för medlemskap - Blankett 1 och korrekt användning av Gigoxos tjänster.

Kartläggning av användningsområden och er yrkesprofil, som underlag för medlemskap - Blankett 2, där ni kan välja bland publicerade och icke publicerade områden där kompetensbehov föreligger.

Principiell beskrivning över de steg som krävs för medlemskap och därav nyttjande av Gigtrackinkluderas medlems- och användningsvillkor samt aktivitets- och yrkesprofil.

Är du intresserad av Gigtrack eller övriga funktioner inom Gigoxo?

  • Boka ett möte med oss för en kostnadsfri demo här.

Leave a Comment