Skip to content

Hur kan leverantörer - privatperson använda Gigtrack?

Passivt eller aktivt

😴 Passiv användning utgår från att leverantör, via sitt medlemskonto, vid matchning erhåller en notifikation över sms eller epost som därefter hanteras externt.

🏃 Aktiv användning utgår från att leverantör, via sitt medlemskonto, vid matchning erhåller en notifikation över sms eller epost som därefter hanteras internt över Gigoxo med tillhörande verktyg i plattformen och medlemskontot.

Exempelvis kan följande administreras internt över plattformen:

  • Schemaläggning
  • Tidsredovisning
  • Fakturering
  • Kommunikation
  • Feedback och statistisk överblick.

Vägledning

Principiell beskrivning över de steg som krävs för medlemskap och därav nyttjande av Gigoxos tjänster:

Marknadsplatsen som är en publik anslutningspunkt är tillgängliga för samtliga. Det skall observeras att kompetensbehov kan även utannonseras över plattformen och ej göras publika på marknadsplatsen utan enbart för medlemmar med medlemskonto.

Är du intresserad av Gigtrack eller övriga funktioner inom Gigoxo?

  • Boka ett möte med oss för en kostnadsfri demo här.

Leave a Comment